SANTIGA COLOR SL l'informa que disposa d’un fitxer automatitzat  amb  dades de caràcter personal, la finalitat del qual és el seu tractament per tal de comunicar-se amb vostè.

Autoritzo a SANTIGA COLOR SL per a que tracti les meves dades personals, d’acord a la Llei 15/1999 de 13 de desembre i en la Directiva 46/95 de la C.E. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició enviant un correu electrònic a santigacolor@santigacolor.com o per correu ordinari a c/ Obradors nº 18-20, Tallers 3 Depart. 32, D4, 08130 Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) amb còpia d’un document que acrediti la seva identitat.