Instal·lacions

  • Instal·lació en continu :
Secció de pintura mixta (líquid i pols) per procés continu, automàtic i robotitzat amb un forn de polimerització de 40 m. i una temperatura de treball de 50 a 300 ºC. El gàlib és de 1900 x 1000 mm i la longitud màxima de la peça és de 7 metres. Disposem de dues cabines de pintura líquida i dues de pintura en pols.
 
  • Instal·lació discontínua:
Dispossem d'una cabina per a pols i una de líquid amb un forn de polimerització estàtic que ens permet pintar peces de 1600 x 1900 x 6000 mm. Ideal per a petites sèries i treballs especials.
 
  • Departament de preparacions especials , muntatges de complements i acabats.
  • Departament de Qualitat, Investigació i Desenvolupament
  • 2 Magatzems de gran capacitat per a la logística dels materials i expedicions.